Samenwerkingspartners

Disclaimer voor www.grubben.net
Grubben Ontwikkeling en Communicatie (Kamer van Koophandel: 32109278), hierna te noemen Grubben Ontwikkeling en Communicatie, verleent u hierbij toegang tot www.grubben.net en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Grubben Ontwikkeling en Communicatie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op www.grubben.net is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Grubben Ontwikkeling en Communicatie.

Beperkte aansprakelijkheid
Grubben Ontwikkeling en Communicatie spant zich in om de inhoud van www.grubben.net zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.grubben.net aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Grubben Ontwikkeling en Communicatie.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.grubben.net onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op www.grubben.net opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Grubben Ontwikkeling en Communicatie nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Grubben Ontwikkeling en Communicatie.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Grubben Ontwikkeling en Communicatie, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.


Leiderschap
 Lees meerBelang van leiderschap

En nu?
 Lees meerThumbnail 2021

Ed is ook partner van
Mooi werk vraagt om leiderschap
Meer weten? Zie: www.mooiwerk.online

Wie schrijft die groeit
Schrijven aan je ontwikkeling
 Lees meer

 

 

 

Neem contact op:

Mobiel: 06-518 07 258

Telefoon: 033-457 27 27

Email: info@grubben.net

Linkedin Pagina