Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeeld Projecten

Een grote zorginstelling vroeg ons een project te leiden waarin we voor het middenkader intervisie opzetten en implementeren en verkennen in hoeverre intervisie een vast onderdeel in het werkproces kan worden.

Voorbereidende fase:

 • In welk krachtenveld vindt de intervisie plaats?
 • Wat is de aanleiding voor intervisie en wat is het doel?
 • Wat zijn de randvoorwaarden?
 • Opstellen en bespreken project- en communicatieplan intervisie met heldere doelen en rol- en taakverdelingen van de betrokkenen.
 • Toestemming om projectplan uit te voeren.

Projectuitvoering:

 1. Ontwikkelen materiaal voor stappen 2, 3 en 4 in het project en uitwerken communicatiestrategie. Telkens monitoren projectvoortgang en communiceren daarover conform de communicatiestrategie.
 2. Aftrapsessie voor topmanagement via de 7 wijze w's. Resultaat: helderheid bij topmanagement over doelen intervisie en over de rol en taak van alle betrokkenen: deelnemers aan de intervisie, promotor van de intervisie, de intervisiebegeleider en de leidinggevende van de deelnemers. Helderheid over procedures van aanmelden, deelname en spelregels.
 3. Aftrapsessie voor middenkader (deelnemers) via de 7 wijze w's. Resultaat:
  - helderheid bij deelnemers over doelen intervisie en over de rol en taak van alle betrokkenen: deelnemers aan de intervisie, promotor van de intervisie, de intervisiebegeleider en de leidinggevende van de deelnemers
  - helderheid over procedures van aanmelden, deelname en spelregels
  - groepssamenstelling met draagvlak op basis van heldere criteria en persoonlijke invloed
  - informatie over voorbereidingsopdracht voor eerste intervisiesessie.
 4. Drie intervisierondes voor vijf groepen onder leiding van intervisiebegeleider.

Projectevaluatie
Evaluatie van de intervisierondes en afspraken over vervolg na drie intervisiesessies met alle betrokkenen:

 • Wat zijn sterke en zwakke punten van de intervisie?
 • In hoeverre slaagt de intervisie in het realiseren van de oorspronkelijke doelstelling?
 • Hoe kan de organisatie de intervisie voortzetten en eventueel integreren in de dagelijkse werkprocessen?

Reacties van deelnemers: 'Geweldig om in kleine groepen vragen uit de eigen praktijk te bespreken; ik heb veel praktische tips gekregen!' 'De externe begeleider is laagdrempelig en creëert makkelijk een sfeer waarin je lastige dillemma's uit je werk prettig bespreekt.' 'Goed dat iedereen vooraf  helderheid had over de rol van alle betrokkenen. Zorgvuldig!'


Leiderschap
 Lees meerBelang van leiderschap

En nu?
 Lees meerThumbnail 2021

Ed is ook partner van
Mooi werk vraagt om leiderschap
Meer weten? Zie: www.mooiwerk.online

Wie schrijft die groeit
Schrijven aan je ontwikkeling
 Lees meer

 

 

 

Neem contact op:

Mobiel: 06-518 07 258

Telefoon: 033-457 27 27

Email: info@grubben.net

Linkedin Pagina