Visie en methoden

Onze Visie en methoden bij Maatwerktraining

'Topklasse. Ik heb zelden in zo korte tijd zo veel geleerd. Sprankelend.' Deze uitspraak van een organisatieadviseur over zijn deelname aan een maatwerktraining van Grubben Ontwikkeling en Communicatie onderstreept het enthousiasme over het rendement en de werkwijze bij een training. Resultaatgerichtheid en plezier in leren staan voor ons centraal bij het ontwikkelen en verzorgen van trainingen.

Wat zijn drie uitgangspunten bij onze maatwerktrainingen?

visie-maatwerk

 • Afstemmen persoonlijke leerdoelen en organisatiedoelen. Wat wil de organisatie en hoe passen de persoonlijke leerdoelen in de organisatiedoelen?
 • Toepassen principes van action learning. Bij action learning leren deelnemers zoveel mogelijk vanuit de problematiek zoals die in de eigen organisatie voorkomt.
 • Inspelen op persoonlijke leerstijlen en concrete individuele feedback.

 

Samen met u brengen we de context van uw vraag in kaart. Welke doelen wilt u realiseren, wat is de beginsituatie van de deelnemers en in hoeverre is training het juiste instrument? Maar ook: hoe monitoren we de resultaten en zorgen we daadwerkelijk voor ondersteuning op maat?

Enkele methodieken waarmee we kunnen werken:

 • 360-graden feedbackvragenlijsten om zicht te krijgen op de startsituatie en/of de voortgang te monitoren.
 • Scan van de leerstijlen van Kolb waarmee deelnemers zicht krijgen op hun voorkeursstijl.
 • Development centers in samenwerking met een gespecialiseerd bureau om vast te stellen welke competenties ontwikkelbaar zijn en welke je beter kunt compenseren.
 • Vragenlijsten om de persoonlijkheid, teamrollen of communicatiestijlen in kaart te brengen zoals de Big Five en de teamrollen van Belbin.
 • Focus-group-interviews om de beginsituatie en doelen van de betrokkenen vast te stellen en te verkennen welke werkvormen en praktijksituaties in de training aan de orde komen.
 • Nulmetingen of andere screeningen om de kwaliteit van de mondelinge of schriftelijke communicatie vast te stellen bij de start van een traject en bij de implementatie en verankering.
 • Professionele trainingsacteurs om praktijksituaties te simuleren en deelnemers te laten ervaren hoe ze met hun gedrag het gedrag van de ander kunnen beinvloeden.
 • Persoonlijke feedback op praktijkopdrachten van deelnemers.
 • Principes van oplossingsgericht denken en werken; een praktische en in de praktijk bewezen aanpak voor een positieve verandering bij mensen, teams en organisaties.

hulpvragenmaatwerk


Regelmatig leidt een succesvolle training niet tot de beoogde veranderingen in de praktijk. De transfer van theorie naar praktijk komt niet van de grond. Daarom:

 • stellen wij de praktijk centraal in de intake, de training en de follow-up
 • maken wij vooraf de rol van leidinggevenden, deelnemers en andere relevante actoren helder voor een gezamenlijke implementatie van het geleerde
 • combineren wij leren in een groep en individuele en persoonlijke feedback al dan niet via persoonlijke coaching.

Leiderschap
 Lees meerBelang van leiderschap

En nu?
 Lees meerThumbnail 2021

Ed is ook partner van
Mooi werk vraagt om leiderschap
Meer weten? Zie: www.mooiwerk.online

Wie schrijft die groeit
Schrijven aan je ontwikkeling
 Lees meer

 

 

 

Neem contact op:

Mobiel: 06-518 07 258

Telefoon: 033-457 27 27

Email: info@grubben.net

Linkedin Pagina