Visie en methoden

Onze Visie en Methoden bij Individuele Coaching

'Hij is laagdrempelig, empathisch, confronterend en komt snel tot de kern.
Hij faciliteert het denken en keuzes maken van mensen op concrete en stimulerende wijze.
Hij verbindt denken, voelen en doen.'

Met deze uitspraak motiveerde een personeelsfunctionaris haar keuze om Grubben Ontwikkeling en Communicatie intakegesprekken te laten voeren met een manager en een staffunctionaris die haar verzochten om een persoonlijk coachingstraject.

Wat zijn drie uitgangspunten bij onze persoonlijke coachingstrajecten?

visie-perscoach

 • Een goede fit tussen coach en gecoachte. Alleen als er wederzijds vertrouwen is, kan persoonlijke coaching succesvol zijn. Daarom besteden we zorg aan de match. Grubben Ontwikkeling en Communicatie beschikt over een netwerk van professionele coaches met verschillende achtergronden en persoonlijkheden en bemiddelt graag in het vinden van de juiste coach bij uw vraag.
 • Waar nodig maken we vooraf afspraken over de rollen en verwachtingen van gecoachte, leidinggevende van de gecoachte en de coach. Eventueel werken we met een zogenaamd driehoeksgesprek in de start en afronding van de coaching.
 • Willen en kunnen blijken goede voorspellers voor wat mensen uiteindelijk doen. Dat betekent dat gedragsverandering niet volstaat met het vergroten van vaardigheden en kennis. De motivatie, drijfveren en de persoonlijke overtuigingen van mensen vragen ook om reflectie: welke belemmeringen kun je hier opheffen en welke krachten kun je hier benutten?

 

Enkele methodieken waarmee we in coachingstrajecten kunnen werken:

 • Gedachtegoed van oplossingsgericht denken en handelen.
 • Systeemdenken.
 • Transactionele analyse.
 • Dienend-leiderschap, situationeel leidinggeven of andere relevante leiderschapsmodellen.
 • Story telling en visualisatie.
 • Development center in samenwerking met een gespecialiseerd bureau om vast te stellen welke competenties aanwezig en ontwikkelbaar zijn en wat je beter kunt compenseren.
 • Schrijfopdrachten geïnspireerd door de uitspraak van Wallace Stevens: 'how do I know what I think before I see what I write?'
 • RET-technieken.
 • NLP-technieken.
 • Kernkwadranten van Ofman.
 • Gedachtegoed Argyris over double loop learning.
 • 360-graden feedbackvragenlijsten om zicht te krijgen op de startsituatie en/of de voortgang te monitoren.
 • Scan van de leerstijlen van Kolb waarmee deelnemers zicht krijgen op hun voorkeursstijl.
 • Vragenlijsten om de persoonlijkheid, teamrollen of communicatiestijlen in kaart te brengen zoals de Big Five en de teamrollen van Belbin.
 • Nulmetingen of andere screeningen om de kwaliteit van de mondelinge of schriftelijke communicatie vast te stellen bij de start van een traject en bij de implementatie en verankering.
 • Persoonlijke feedback op praktijkopdrachten van deelnemers of via coaching on the job.

 hulpvragenpersoonlijkcoach


Leiderschap
 Lees meerBelang van leiderschap

En nu?
 Lees meerThumbnail 2021

Ed is ook partner van
Mooi werk vraagt om leiderschap
Meer weten? Zie: www.mooiwerk.online

Wie schrijft die groeit
Schrijven aan je ontwikkeling
 Lees meer

 

 

 

Neem contact op:

Mobiel: 06-518 07 258

Telefoon: 033-457 27 27

Email: info@grubben.net

Linkedin Pagina